image

Regeneracja gleby

ProBio Emy przywracają naturalną żyzność gleby.

Biotechnologia ProBio Emy mogą mieć swoje zastosowanie

 • tworzenie struktury gruzełkowatej,
 • udostępnianie niedostępnych dla roślin makro i mikroelementów,
 • wypieranie zagniwania na rzecz fermentacji,
 • przyspieszanie humifikacji masy organicznej znajdującej się w glebie,
 • wypieranie a następnie likwidację patogenów i szkodników,
 • dezynfekcję gleby,
 • rozkład trucizn łącznie z pestycydami,
 • produkcję antybiotyków i innych bioaktywnych składników,
 • likwidację podeszwy płużnej,
 • regulację stosunków powietrzno-wodnych, zwiększenie pojemności wodnej gleby,
 • neutralizację skutków suszy,
 • optymalizację stosunku węgla do azotu,
 • niższe nakłady (ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i chemicznych zapraw).

image