image

Przechowalnictwo


Znaczenie mikroorganizmów w przechowywaniu produktów pochodzenia roślinnego.

Trwałość przechowywanych produktów zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

  • jakość surowca, głównie jego cechy fizyczne i chemiczne (skład, zawartość wody, pH, aktywność enzymatyczna, higroskopijność,aktywność życiowa, odporność na niska i wysoką temperaturę, skłonność do samozagrzewania się, pylistość, dojrzałość przechowalnicza),
  • charakter i ilość mikroflory obecnej wewnątrz i na produkcie oraz w jego najbliższym otoczeniu
  • warunki przechowywania (temperatura, wilgotność, skład atmosfery, szeroko pojęta higiena przechowalni).

Co daje oprysk magazynowanych płodów rolnych i pomieszczeń magazynowych preparatem ProBio Emy?

  • wypieranie zagniwania i pleśnienia,
  • wyższa trwałość przechowywanego produktu,
  • możliwość składowania wilgotnego ziarna,
  • dezynfekcja i higienizacja magazynów i pomieszczeń magazynowych,
  • odwanianie spichlerzy, piwnic.

image