image

Ekonomia zastosowania


Biotechnologia ProBio Emy to taka technologia, która wspiera zdrowie i życie człowieka oraz nie szkodzi przyjaznej mu florze, faunie i naturalnemu środowisku.

Biotechnologia ProBio Emy może mieć swoje zastosowanie:

W rolnictwie:
 • regeneracja gleby,
 • produkcja roślinna,
 • produkcja zwierzęca,
 • przemysł rolno-spożywczy,
 • przechowalnictwo


W ochronie środowiska:
 • rewitalizacja wody,
 • oczyszczanie akwenów i cieków wodnych,
 • oczyszczanie powietrza,
 • zapobieganie zjawiskom epidemiologicznych po powodziach, podtopieniach, zatruciu gleby.


W gospodarce komunalnej:
 • oczyszczalnie ścieków,
 • wysypiska śmieci,
 • kompostownie,
 • ujęcia wody i wodociągi,
 • trakcje ściekowe,
 • zieleń miejska.


W gospodarstwie domowym:
 • dom,
 • ogród przydomowy,
 • szambo,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • warzywniak,
 • trawniki.


W medycynie:

Biotechnologia ProBio Emy jest idealną naturalną technologią dla rolnictwa organicznego, o którym od dawna marzyła ludzkość. Technologia Efektywnych Mikroorganizmów jest stosowana w 120 krajach świata. W Europie stosowana z dużym powodzeniem m.in. w Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, oraz w Polsce od 2002 r. Technologii EM użyto m.in. do opanowania sytuacji sanitarnej w krajach dotkniętych katastrofą tsunami. Biotechnologia ProBio Emy jest tania, prosta do wdrożenia i jest wysoce skuteczna, a efekty jej użycia łatwe do ocenienia, widoczne i wyczuwalne.

image